Villkor och sekretesspolicy

Genom att acceptera avtal vid anmälan och betalning till Spring För Livet förbinder du dig att acceptera följande: Att Spring För Livet får använda dina uppgifter, givetvis bara dina data – i vårt adressregister. Ditt namn kommer även att finnas med i anmälnings- och resultatregistret och kan publiceras på Internet. Det innebär att du accepterar att ditt namn kan publiceras vid anmälning och resultat. Om du inte vill att ditt namn skall kunna publiceras/visas på Internet, meddela Kristina Agild på Brunswick Real Estate.

I och med att du deltar i Spring För Livet ger du också ditt tillstånd att du kan bli fotograferad och filmad under loppet. Spring För Livet samt Urban Tribes förbehåller sig rätten att publicera bilder samt filmklipp. 

Spring För Livets behandling av personuppgifter

Vi samlar endast in personuppgifter från dig som deltagare. Här följer en beskrivning av hur Spring För Livet behandlar dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift?
 • En personuppgift kan vara ditt namn, personnummer, kön, adress, e-postadress, telefonnummer eller en bild. Tillsammans eller enskilt bildar dessa en personuppgift.
 • Vi samlar in följande personuppgifter från dig; namn, födelsedata, kön, adress, e-postadress, telefonnummer och betalningsinformation. När dessa är insamlade tilldelas du ett ordernummer samt vid anmälan till vårt lopp även ett startnummer.
Personuppgifterna samlas in för att
 • Du ska kunna delta i vårt lopp och för att Spring För Livet ska kunna koppla dina registrerade tider till just dig.
 • Vi ska kunna säkerställa att du har anmält dig och betalat din startplats.
 • Vi ska kunna kontakta dig före, under och efter loppet.
 • Vi ska kunna erbjuda personlig service med bl.a. fotografering och resultat.
 • Könstillhörighet samlas in för att veta vilken klass du ska delta i.
Vilka får ta del av mina personuppgifter?

För att tillhandahålla dig som deltagare nyhetsbrev, fotografering, samt göra din tidsregistrering sökbar, använder vi oss av underleverantörer. I avtalet specificeras hur de får behandla dina personuppgifter. De har inte rätt att sprida uppgifterna och ska radera dem när de inte längre behövs för uppdraget.

Hur länge sparas mina personuppgifter och vad har jag för rättigheter?
 • Dina personuppgifter sparas av oss under den tid som du är deltagare. 
 • Du har rätt att när som helst begära ett registerutdrag av dina personuppgifter som behandlas av oss.
 • Du har rätt att när som helst få dina uppgifter rättade.
 • För dataportabilitet och begränsning av personuppgifter enligt artikel 13.2 i den nya dataskyddsförordningen (GDPR) läs mer på Datainspektionen.
 • Du har rätt att när som helst få dina personuppgifter raderade. Notera; för att kunna delta i vårt lopp behöver vi spara dina personuppgifter. Raderar vi dina personuppgifter försvinner också historiken från de av Spring För Livet arrangerade lopp du tidigare deltagit i.

Vid erlagd anmälan godkänner du Spring För Livet:s hantering av dina personuppgifter enligt ovan.