Företag samarbetar för barn i Malawi

Företag för Malawi är ett projekt där före­tagen Brunswick Real Estate, Nordanö, Areim och Möller & Partners tillsammans stöttar UNICEFs arbete för utsatta barn i Malawi, ett av världens fattigaste länder. Genom företagens bidrag får barn i Malawi möjlighet till utveckling, lek, utbildning och vård.

Sedan 2006 har Företag för Malawi stöttat UNICEFs arbete för utsatta barn i Malawi. Malawi är ett av världens fattigaste länder och med pågående klimatkatastrofer och sjukdomsutbrott är behoven i landet stora. Barnen drabbas värst, inte enbart på grund av bristen på mat och vatten utan även på grund av våld och sexuell exploatering.

Företag för Malawis stöd bidrar till olika verksamheter i landet som tillsammans skapar ett nätverk för att skydda barn och stärka deras möjligheter att påverka sin egen framtid. Nätverket inkluderar fritidsaktiviteter, arbete för mental hälsa, medicinsk hjälp och juridiskt stöd. Arbetet går även ut på att förebygga övergrepp genom att ge vuxna och samhället runt omkring barnen ökad kunskap om barns rättigheter.

Hittills har projektet som Företag för Malawi stödjer gett fler än 400 000 barn och ungdomar trygghet och stöd. Insamlingen från Spring för Livet kommer att stärka det övergripande projektet och ge fler barn i Malawi möjlighet att utvecklas och påverka sin egen framtid.