Malawi

Företag som går samman kan göra stor skillnad

Företag för Malawi är ett projekt där flera företag gått ihop och stödjer UNICEFs arbete för utsatta barn i Malawi. Företagen har stött projektet sedan 2006.

Malawi är ett av världens fattigaste länder. I landet där aids är den vanligaste dödsorsaken smittas varje dag cirka 270 personer av hiv. Så många som en miljon barn är föräldralösa och 100 000 av dem lever i hushåll utan vuxna. UNICEF i Malawi arbetar för att ge stöd till barn som tvingas leva helt själva eller tillsammans med äldre släktingar.

UNICEF Sverige har tillsammans med Företag för Malawi sedan 2006 stött ett pilotprojekt som bygger upp och stärker det sociala skyddsnätet, genom att utöka tillgången till hälsovård, vatten och sanitet och utbildning i sex distrikt i Malawi. För att nå långsiktig hållbarhet har även Malawis regering, som är med i implementeringen av projektet, getts särskilt stöd.

 

I Malawi är över en miljon barn föräldralösa på grund av aidsepidemin.

Små barn får stöd för att utvecklas

För de små barnen, upp till fem år, inrättas ett barncenter, ett slags dagis, där barnen kan få stöd i sin utveckling. Här kan ensamma mammor lämna sina barn om de måste arbeta. UNICEF utbildar personal, som ofta är kvinnliga volontärer, och förser centren med utrustning: muggar, kritor, instrument med mera.

Vid centret får barnen lära sig att rita, sjunga enkla sånger och sköta sin hygien. Varje dag får barnen ett mål mat. Genom projektet räknar man med att nå 8400 barn vid 168 center.

Fritidsgårdar hjälper barn in i vuxenlivet

För barn mellan sex och arton år finns så kallade Childrens Corner, en slags fritidsgård, där barnen kan få vara barn i en annars mycket tuff tillvaro. UNICEF utbildar personal vid dessa fritidsgårdar och bidrar med utrustning i form av fotbollar, spel, instrument och skrivböcker.

Ett sätt för barnen att bearbeta sina trauman är att skriva en berättelse om den förälder som dött i aids. Barnen får kunskaper om sina rättigheter och får lära sig hur man skyddar sig mot hiv/aids bland annat genom att spela teater.

Barn i Malawi leker med samlade kapsyler

Flera företag går samman

Företag för Malawi är ett projekt där flera företag gått ihop och stödjer UNICEFs arbete för utsatta barn i Malawi. Företagen har stött projektet sedan 2006. I april 2012 genomfördes, för tredje gången sedan projektet startades, en gemensam resa till Malawi där företagen fick följa UNICEFs insatser på plats och vilken skillnad gruppens bidrag gör.

Medverkande i gruppen:

Brunswick Real Estate
Atrium Ljungberg
Areim
Möller & Partners AB

”Även om man märker hur mycket hjälp som annu behövs och vad som kan utvecklas så ser man ändå att det finns saker som funkar och som stå på god grund inför forsatt utveckling”
Nina Cainberg, Sveafastigheter AB