Anmälan

Loppet är öppet för såväl individuella anmälningar som gruppanmälningar från företag. Två distanser är öppna för både herrar och damer; 10 km samt ”fun run” 5 km. Du kommer också att behöva ange anmälningsavgift/donation till ”Företag för Malawi” – antingen 500 kronor eller 1000 kronor. De som väljer att donera 1000 kronor kommer att äras  genom att få bära en annan färg på nummerlappen. Anmäler du dig innan 31 mars skänker Brunswick Real Estate, Möller & Partners och Atrium Ljungberg dessutom 50 kr vardera per anmäld person.
 
För att anmäla sig, vänligen skicka ett mail och bifoga excelarket (Entry Form) med nedanstående information till Lisa McRae (lisa@urbantribes.se), tävlingsledare från arrangerande Urban Tribes, med kopia till Kristina Agild (kristina.agild@brunswickrealestate.com).

Följande information skall anges för varje enskild löpare i bifogat excelark (Entry Form):
Lista alla löpare som du planerar att anmäla i excelarket.

Förnamn
Efternamn
Emailadress
Företag (om aktuellt, trycks på nummerlappen)
Kön (dam eller herr)
Distans (5 eller 10km)
Donation/anmälningsavgift 500kr eller 1000kr – pengarna går till Företag för Malawi

Om du har problem med att ladda ner excelfilen går det bra att skapa en egen excelfil men använd då samma rubriker som visas på exemplet nedan.
 
OBS! Genom ditt deltagande i Spring För Livet godkänner du att ditt namn, resultat samt att eventuella bilder publiceras på springforlivet.org samt i andra sammanhang där loppet presenteras. Om du önskar bli borttagen från någon bild som läggs upp från loppet vänligen kontakta Kristina Agild.

Vänligen ange även fakturaadress och mottagare för anmälningsavgifterna. Faktura skicka från Brunswick Real Estate.

Absolut sista dag att lämna in anmälningar är 2 maj kl. 12:00.

Har du några frågor gällande anmälningsprocess eller dyl. vänligen kontakta Lisa via email eller på telefon 0704-561919.